Góc nhìn quản lý

50% thuốc bán trên internet là thuốc giả?

Trần Lưu

Health+ | Thị trường thuốc giả hiện nay được cho là nguyên nhân dẫn đến tử vong của 1 triệu - 1,2 triệu người/năm. Đáng báo động, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới, có tới 50% thuốc bán trên mạng internet là thuốc giả.