Điểm tin - Báo bạn

Cẩn trọng tổn thương dây thần kinh bàn tay do quả bơ?

Khánh Hạ

Health+ | Đây là thực trạng mà các bác sỹ tại Anh, Mỹ đã cảnh báo khi họ nhận được ít nhất 4 ca cấp cứu mỗi tuần do quả bơ.