Cộng đồng lên tiếng

Cần thực hiện theo lộ trình

Health+

Bộ Y tế vừa công bố Dự thảo Thông tư danh mục thuốc được bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Điểm mới của thông tư là nhiều hoạt chất và thuốc điều trị sẽ bị hạ mức thanh toán, thậm chí không được BHYT chi trả, trong khi trước đây hầu hết các loại thuốc trong danh mục BHYT được thanh toán 100%.