Tiết niệu

Những thói quen xấu đang làm hại thận không phải ai cũng nhận ra

Vi Bùi

Health+ | Có nhiều yếu tố có thể gây tổn thương thận. Trong số đó, các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và các thói quen xấu có thể đóng một vai trò quan trọng. Biết được các thói quen xấu gây tổn thương thận và phòng tránh chúng sẽ giúp bạn cải thiện chức năng thận.