Nghiên cứu - Sản xuất

Cám gạo - "siêu thực phẩm" chống suy dinh dưỡng hàng đầu

Biết Tuốt

Health+ | Từng được coi là phụ phẩm trong quá trình xay xát gạo, giờ đây, cám gạo chính là “siêu thực phẩm” với rất nhiều lợi ích cho con người.