Điểm tin - Báo bạn

Cấm công chức đi lễ chùa trong giờ làm việc

Anh Nguyên

Health+ | Để đảm bảo giờ giấc làm việc, các giao dịch hành chính của nhân dân, UBND thành phố Hà Nội vừa có công điện nghiêm cấm cá nhân, tập thể cơ quan công quyền đi lễ chùa, lễ hội, sử dụng xe công đi lễ hội trong giờ làm việc.