Sung mãn

Thay đổi hành vi và thói quen ăn uống: Cứu cánh cho tình dục

Minh Hiếu

Health+ | Thay đổi hành vi và thói quen ăn uống sẽ là biện pháp cứu cánh cho khả năng tình dục đang bị suy giảm và dần đi vào lối mòn ở các cặp vợ chồng.