Sản phẩm

TPCN hỗ trợ điều trị rối loạn lưỡng cực

Kim Chi

Health+ | Sử dụng thực phẩm chức năng (TPCN) bổ sung citicoline có thể làm giảm đáng kể sự phụ thuộc cocaine ở các bệnh nhân bị rối loạn lưỡng cực (BD).