Mắt

Vệ sinh kính thuốc thế nào cho đúng?

Quỳnh Trang

Health+ | Không ít người có thói quen hà hơi lên mắt kính và lấy vạt áo để lau sạch. Tuy nhiên, thói quen này có thể làm xước mắt kính và không phải biện pháp vệ sinh kính thuốc được các chuyên gia về mắt khuyên dùng.