Điểm tin - Báo bạn

Cách nào để góp ý văn kiện Đại hội Đảng XIII?

Minh Minh

Health+ | Nhân dân thảo luận, góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học hoặc thông qua hệ thống thư, báo.