Yêu trẻ

Cách giúp trẻ thông minh hơn: Hãy nói chuyện nhiều hơn

Anh Nguyên

Health+ | Nghiên cứu mới cho thấy, bố mẹ thường xuyên nói chuyện với trẻ nhỏ không chỉ giúp cải thiện vốn từ vựng của trẻ mà còn giúp trẻ thông minh hơn.