Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị

Cách dùng thực phẩm chức năng và thuốc

Health+

Health+ | Thực phẩm chức năng là thực phẩm (thức ăn) cộng thêm hoặc bớt một hoặc nhiều thành phần có tác dụng lên sự chuyển hoá của cơ thể.