Kinh doanh - Tiêu dùng

Cách đọc nhãn thực phẩm: Tìm đường “ẩn nấp” trong sản phẩm cho trẻ nhỏ

Biết Tuốt

Health+ | Khi lựa chọn thực phẩm cho con trẻ, cha mẹ nên thận trọng với những sản phẩm được quảng cáo là ít đường hoặc không đường. Có thể chúng chứa ít đường, nhưng lại chứa các chất thay thế đường đáng ngờ.