Tiết niệu

Cần làm gì để ngăn ngừa suy thận trở nên nặng hơn?

Quỳnh Trang

Health+ | Bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối phải chạy thận để duy trì sự sống. Người bệnh cần hiểu và kiểm soát những nguy cơ sau để ngăn ngừa chức năng thận suy giảm nhanh.