Thần kinh

Một số tác dụng phụ khi lạm dụng thuốc điều trị bệnh Parkinson

Vi Bùi

Health+ | Người bệnh Parkinson thường hay bị run tay chân, cứng cơ bắp, khó vận động và không thể tự mình thực hiện các hoạt động thường ngày nếu không có thuốc điều trị. Tuy nhiên, các loại thuốc điều trị cũng có những mặt trái nhất định mà người bệnh cần cân nhắc.