Tim mạch

Các loại gia vị giúp giảm huyết áp

Thùy Trang

Health+ | Chế độ ăn uống là một phần quan trọng trong việc duy trì huyết áp tốt cũng như ngăn chặn và điều trị tăng huyết áp. Dưới đây là những loại gia vị bạn có thể sử dụng để giảm huyết áp.