Thần kinh

Các biện pháp tự nhiên giúp giảm run tay chân cho người bệnh Parkinson

Vi Bùi

Health+ | Các cơn run tay chân có thể khiến người bệnh Parkinson cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng tới khả năng vận động. Dùng thuốc có thể giúp khắc phục các cơn run tay chân, nhưng các loại thuốc cũng mang tới nhiều tác dụng phụ khó chịu cho người bệnh Parkinson.