Điểm tin - Báo bạn

Các bệnh viện Trung ương sẽ tăng viện phí từ cuối năm nay

Health+

Health+ | Dự kiến đến cuối năm nay, các bệnh viện của Bộ Y tế sẽ áp dụng mức giá viện phí mới. Đây là việc nằm trong lộ trình để từng bước sẽ tính đúng, tính đủ chi phí thực hiện các dịch vụ y tế vào năm 2018.