Khỏe đẹp

Bài tập bổ trợ 15 phút dành cho người chạy bộ

Quỳnh Trang

Health+ | Cross training là hình thức tập luyện kết hợp các môn thể thao khác với bộ môn chính, nhằm tăng hiệu suất và duy trì thể lực trong quá trình vận động. Các bài tập bổ trợ sau có thể giúp người chạy bộ cải thiện thể lực và sức mạnh để chạy nhanh hơn.