Trò chuyện

Ca sĩ Thu Phương: Trân trọng hơn những gì mình đang có

Health+

Health+ | "Quan trọng hơn cả là chúng tôi vẫn không ngừng hoàn thiện bản thân và cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày. Còn chuyện lớn hơn nữa thì chắc để tùy vào ý Trời", ca sĩ Thu Phương.