Nghiên cứu - Sản xuất

Cả nước có 8 dây chuyền sản xuất thuốc đạt GMP

Trần Lưu

Health+ | Theo thống kê báo cáo mới nhất của Cục Quản lý Dược thì ngành Dược Việt Nam có quá ít thuốc chuyên khoa, đặc trị.