Chăm già

Hát có thể làm giảm các triệu chứng bệnh Parkinson?

Vi Bùi

Health+ | Theo một nghiên cứu mới đây, liệu pháp âm nhạc, ca hát có thể làm giảm một số triệu chứng rối loạn vận động, cải thiện tâm trạng cho người bệnh Parkinson.