Điểm tin - Báo bạn

Cà chua biến đổi gene chưa có ở Việt Nam

Hoàng Thanh

Mới đây, GS.TS. Nguyên Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam khẳng định, cà chua biến đổi gene chưa có ở Việt Nam.