Điểm tin - Báo bạn

Cá chết hàng loạt trên sông Bùng do rơm rạ phân hủy

Khánh Hạ

Kết quả kiểm tra ban đầu của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho thấy nguyên nhân cá trên sông Bùng (huyện Diễn Châu) chết hàng loạt do rơm rạ phân hủy, nồng độ oxy hòa tan trong nước thấp.