Tiêu hóa

Cẩn trọng với bùn túi mật - Tiền thân của sỏi mật!

Vi Bùi

Health+ | Bùn túi mật là một dạng hỗn dịch hình thành trong túi mật. Bùn mật nếu tồn tại lâu có thể gây ra tình trạng sỏi mật gây đau, viêm đường mật, túi mật và nhiều rủi ro khác cho người bệnh.