Trò chuyện

Bốn bí quyết để nhân viên hứng khởi sau Tết

Health+

Health+ | Với vai trò lãnh đạo, bạn sẽ làm gì để kích thích tinh thần hứng khởi làm việc cho nhân viên sau Tết? Ông Jonah Levey, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT của VietnamWorks, chia sẻ 4 bí quyết sau: