Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu xây dựng hướng dẫn sử dụng vaccine Hayat Vax và Abdala

Lê Tuyết

Health+ | Đến nay hơn 505.000 ca COVID-19 tại Việt Nam trong tổng số 736.972 ca mắc đã được chữa khỏi. Bộ Y tế yêu cầu xây dựng hướng dẫn sử dụng vaccine Hayat Vax và Abdala.