Góc nhìn quản lý

Không để người bệnh nằm ghép quá 48 giờ kể từ khi nhập viện

Trần Lưu

Health+ | Chỉ thị mới nhất của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị nội trú, hạn chế tối đa tình trạng người bệnh nằm ghép và tuyệt đối không để người bệnh phải nằm ghép quá 48 giờ kể từ khi nhập viện.