Góc nhìn quản lý

Bộ Y tế: Thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính

Minh Minh

Health+ | "Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa được khắc phục". Đây là thừa nhận của Bộ trưởng Bộ Y tế khi đánh giá về công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ này thời gian vừa qua.