Kinh doanh - Tiêu dùng

Bộ Y tế thúc áp dụng GMP TPCN vào giữa năm tới

Minh Minh

Health+ | Theo TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, chủ trương được lãnh đạo Bộ Y tế giao là phải có lộ trình áp dụng Thực hành sản xuất tốt (GMP) Thực phẩm chức năng (TPCN) từ giữa năm 2017.