Điểm tin - Báo bạn

Bộ Y tế thành lập trung tâm mới để quản lý giá thuốc

Trần Lưu

Health+ | Ngày 10/3, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia với nhiệm vụ tổ chức đàm phán giá thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán theo quy định của pháp luật.