Nghiên cứu - Sản xuất

Đoàn cán bộ Bộ Y tế thăm Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam và Viện Thực phẩm chức năng

Minh Minh

Health+ | Sáng ngày 25/4/2017, đoàn cán bộ Bộ Y tế do PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong dẫn đầu đã đến thăm Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam và đơn vị trực thuộc là Viện Thực phẩm chức năng.