Điểm tin - Báo bạn

Phần mềm quản lý tiêm chủng: Phụ huynh và trẻ em đều "sướng"!

Trần Lưu

Health+ | Với việc triển khai phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia, mỗi trẻ sẽ có một mã số để quản lý và thông qua mã số này, các điểm tiêm chủng có thể tra cứu lịch sử tiêm chủng của trẻ.