Kinh doanh - Tiêu dùng

Bộ Y tế cảnh báo lại tác hại của Ketoconazole

Minh Minh

Health+ | Hội đồng Tư vấn Cấp số lưu hành thuốc, Bộ Y tế vừa thống nhất cập nhật về tính an toàn của Ketoconazole dạng viên uống.