Góc nhìn quản lý

Bộ trưởng Y tế trị “cò” bệnh viện

Đoàn Doan

Bộ trưởng Bộ Y tế đang yêu cầu xử lý nghiêm một cán bộ ở Bệnh viện K nghi là “cò” bệnh viện sau chuyến "vi hành" tại bệnh viện này.