Điểm tin - Báo bạn

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận khuyết điểm vụ cá chết hàng loạt

Anh Nguyên

Thừa nhận cá chết hàng loạt ở miền Trung là thảm họa môi trường lớn, việc ứng phó chậm và lúng túng, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường "xin nhận khuyết điểm”.