Góc nhìn quản lý

Bộ trưởng Y tế: "Người dân cứ vào bệnh viện là sợ"

Đoàn Doan

Tại Hội nghị bàn về các dịch vụ thuê ngoài tại nhiều bệnh viện hiện nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định người dân vào viện sợ từ ông bảo vệ mặt lạnh như tiền đến các y bác sỹ.