Điểm tin - Báo bạn

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chia buồn gia đình Thương Sobey

Vi Dũng

Health+ | Ngay sau khi biết tin Nguyễn Thị Khánh Thương (Thương Sobey) - bệnh nhân kiên trì đấu tranh chống ung thư không mệt mỏi, với nghị lực kiên cường đã làm lay động trái tim của nhiều người Việt Nam và bạn bè quốc tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư chia buồn đến gia đình Thương Sobey.