Cộng đồng lên tiếng

Bộ trưởng Bộ Y tế đạt điểm mấy?

Anh Nguyên

Một bản tin mang tới sự nhẹ nhõm cho dân chúng vừa xuất hiện: Ba bệnh viện nổi tiếng về tình trạng “cá hộp”, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện K, Bệnh viện Nội tiết đã chính thức đưa ra cam kết “không để bệnh nhân nằm ghép”.