Điểm tin - Báo bạn

Bó thuốc Nam, coi chừng tay trẻ bị biến dạng

Minh Minh

Khi trẻ té thì xác suất gãy vùngkhuỷu tay rất cao. Do vậy nên đưa trẻ đến ngay bệnh viện để được nắn, bó bột và tiến hành phẫu thuật cấp cứu.