Thần kinh

Bổ sung vitamin D có thể cải thiện bệnh Parkinson cho người dưới 66 tuổi

Vi Bùi

Health+ | Theo một nghiên cứu sơ bộ của Mỹ, bổ sung vitamin D liều cao trong thời gian ngắn có thể giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng cho những người bệnh Parkinson dưới 66 tuổi.