Nghiên cứu - Sản xuất

Bổ sung quá nhiều vitamin C: "Chữa" lợn lành thành lợn què

Biết Tuốt

Health+ | Mặc dù ít gặp, nhưng việc bổ sung vitamin C liều cao có thể gây ra độc tính và một số phản ứng bất lợi.