Nghiên cứu - Sản xuất

Quá nhiều sắt trong cơ thể gây cục máu đông?

Biết Tuốt

Health+ | Hàm lượng sắt cao tự nhiên trong cơ thể có thể là “con dao hai lưỡi” cho sức khỏe tim mạch. Một mặt, nó có thể làm giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch, nhưng mặt khác, nó có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục đông máu liên quan đến giảm lưu lượng máu.