Kinh doanh - Tiêu dùng

Bổ sung probiotics: Bao lâu mới bắt đầu có tác dụng?

Vi Bùi

Health+ | Probiotics là một trong những sản phẩm thực phẩm chức năng phổ biến nhất trên thị trường, với khả năng hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tâm trạng, cải thiện miễn dịch. Tuy nhiên, khi bổ sung probiotics, bạn có biết mất bao lâu chúng mới bắt đầu có tác dụng?