Nâng niu sức sống tự nhiên

Bổ sung lợi khuẩn như thế nào cho đúng?

Anh Nguyên

Health+ | Đừng nghĩ mọi vi khuẩn đều xấu. Có những vi khuẩn có lợi cho sức khỏe của bạn - thường được gọi là lợi khuẩn, probiotics. Thế nhưng, bạn có biết bổ sung lợi khuẩn cách nào tốt nhất?