Nghiên cứu - Sản xuất

Bổ sung chất gì để tăng cường hiệu suất tập luyện cho vận động viên?

Biết Tuốt

Health+ | Một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh là đủ cung cấp cho hầu hết mọi người năng lượng mà họ cần trong các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, với mức vận động cao, các vận động viên cần nhiều nguồn cung cấp năng lượng hơn nữa.