Tim mạch

Bổ sung acid béo omega-3 giúp giảm trầm cảm cho người bệnh suy tim

Vi Bùi

Health+ | Một nghiên cứu mới được đăng tải trên JACC: Heart Failure (Tạp chí về bệnh suy tim của Mỹ) đã tìm ra mối liên hệ giữa việc bổ sung acid béo omega-3 với khả năng cải thiện chức năng xã hội, giảm trầm cảm cho người bệnh suy tim.