Tim mạch

Block nhánh phải là gì, có nguy hiểm không?

Vi Bùi

Health+ | Block nhánh phải tuy chưa phải là một bệnh quá trầm trọng nhưng cũng có thể dẫn đến khó thở, trống ngực hay đau tức ngực, tim đập chậm… về lâu dài.