Xã hội

Biểu tượng cảm xúc nói gì về tâm trạng của bạn?

Khánh Hạ

Health+ | Mặt cười với đôi mắt trái tim, like hay những khuôn mặt cảm xúc khác là những biểu hiện thường gặp trên truyền thông trực tuyến. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, việc sử dụng các biểu tượng cảm xúc có thể cho thấy những đặc điểm tính cách của mỗi người.