Khỏe đẹp

Infographic: Biện pháp rửa tay khi thiếu nước sạch và xà phòng

Quỳnh Trang

Health+ | Trong điều kiện khan hiếm nước sạch và xà phòng, người dân có thể thực hiện một số biện pháp rửa tay sau để phòng ngừa Covid-19 và các bệnh về đường ruột.